KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że od dnia 18 października 2017 r. zostanie przeprowadzona modernizacja sieci energetycznej przez Firmę „ELMARK” planowany koniec prac ustalony jest na dzień 30.11.2017 r.

W trakcie prac wystąpi brak energii elektrycznej i wody.

W pierwszej kolejności prace rozpoczną się od działki nr 209 do 196 i od 211 do 225, następny odcinek prac będzie wykonywany od działki nr 14 do dz. nr 5

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Przedszkolaki w ogrodzie

W dniu 22 września 2017 r. dzieci z Przedszkola Publicznego nr 77 „Wesołe siódemki” ze Szczecina przywitały pierwszy dzień astronomicznej jesieni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń”. Dla swoich rodziców zorganizowały występy z tańcem, piosenkami i zagadkami o jesieni. Po oficjalnej części był poczęstunek i kiełbaski z grilla.

Więcej…
 
Zawiadomienie

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 07 października  2017 r. na działkach  będą odczytywane  stany  zużycia  wody. Godziny odczytów wodomierzy  wywieszone  są  w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową. 

Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę do dnia 30 listopada 2017 r. za okres od 10.06. 2017 do 07.10.2017. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

 
„DNI DZIAŁKOWCA 2017"

W dniu 02 września 2017 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” odbyły się „Dni Działkowca”. Uroczystość rozpoczęła prezes Kazimiera Wadowska, serdecznie przywitała działkowców z rodzinami, zaproszonych gości, prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców mgr Tadeusza Jarzębaka.

Więcej…
 
Sąd nie podzielił racji działkowca

Coraz częściej przeciwnicy Polskiego Związku Działkowców podejmują próby zakwestionowania ważności uchwał wydawanych przez organy Polskiego Związku Działkowców, kwestionując tym samym podstawy prawne  jak również zasadność opłat ponoszonych przez działkowców. Tym razem jeden z założycieli i członek Stowarzyszenia, które dąży do „przejęcia władzy” nad jednym z ROD zaprzestał płacenia części opłat ogrodowych uchwalonych przez Walne Zebranie i wystąpił z powództwem sądowym o ustalenie, że opłata partycypacyjna wprowadzona uchwałą Krajowej Rady PZD i wpisana do statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD z dnia 2 lipca 2015 r.

Więcej…
 
KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. WS. ZMIANY ZASAD WYCINKI DRZEW NA TERENACH ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

Więcej…
 
Przedszkolaki w ogrodzie

W dniu 26 maja 2017 r. w ROD „Przyjaźń” gościliśmy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 77 „Wesołe Siódemki” ze Szczecina. Zwiedzanie ogrodu było połączone z „Dniem Matki”. 

Więcej…
 
Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową.

 
Regulacja stanu prawnego gruntów ROD w okręgu szczecińskim

Zadaniem priorytetowym dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest regulacja stanu prawnego. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie realizując zapisy art. 76 i 75 ustawy o ROD złożył wnioski o wydanie decyzji potwierdzających nabycie prawa użytkowania na rzecz PZD dla 56 ogrodów o łącznej powierzchni 612,0609 ha.

Więcej…
 
Pokaz cięcia w ROD "Przyjaźń" w Szczecinie

altW sobotnie przedpołudnie 8 kwietnia br. w ROD „Przyjaźń” w Szczecinie odbył się pokaz cięcia drzew owocowych dla działkowców i instruktorów SSI. Poprowadził je pan Waldemar Fojut Instruktor Krajowy z Goleniowa.

Omówione zostały zasady, jakimi powinien się kierować działkowiec przy wyborze i kupnie drzewka owocowego, jak je potem sadzić (tak, by nie zasypać podkładki i unikać sadzenia jednego gatunku po drugim takim samym), podstawy cięcia, formowania i nawożenia.

Więcej…
 
Zawiadomienie

Zarząd ROD „Przyjaźń”  uprzejmie informuje, że    w dniu  08  kwietnia  2017 r.   zostanie  próbnie puszczona  woda po okresie zimowym od godz. 10:00

Wszystkich działkowiczów prosimy o sprawdzenie czy na działce są zakręcone ujęcia wodne (krany, zawory itp.).

Sprawdzenie instalacji wodnej na działce przez działkowicza uchroni przed  niepotrzebnymi wyciekami wody  a tym samym spowoduje obniżenie kosztów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.