Sąd nie podzielił racji działkowca

Coraz częściej przeciwnicy Polskiego Związku Działkowców podejmują próby zakwestionowania ważności uchwał wydawanych przez organy Polskiego Związku Działkowców, kwestionując tym samym podstawy prawne  jak również zasadność opłat ponoszonych przez działkowców. Tym razem jeden z założycieli i członek Stowarzyszenia, które dąży do „przejęcia władzy” nad jednym z ROD zaprzestał płacenia części opłat ogrodowych uchwalonych przez Walne Zebranie i wystąpił z powództwem sądowym o ustalenie, że opłata partycypacyjna wprowadzona uchwałą Krajowej Rady PZD i wpisana do statutu stowarzyszenia ogrodowego PZD z dnia 2 lipca 2015 r.

Więcej…
 
KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. WS. ZMIANY ZASAD WYCINKI DRZEW NA TERENACH ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

Więcej…
 
Przedszkolaki w ogrodzie

W dniu 26 maja 2017 r. w ROD „Przyjaźń” gościliśmy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 77 „Wesołe Siódemki” ze Szczecina. Zwiedzanie ogrodu było połączone z „Dniem Matki”. 

Więcej…
 
Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową.

 
Regulacja stanu prawnego gruntów ROD w okręgu szczecińskim

Zadaniem priorytetowym dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest regulacja stanu prawnego. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie realizując zapisy art. 76 i 75 ustawy o ROD złożył wnioski o wydanie decyzji potwierdzających nabycie prawa użytkowania na rzecz PZD dla 56 ogrodów o łącznej powierzchni 612,0609 ha.

Więcej…
 
Pokaz cięcia w ROD "Przyjaźń" w Szczecinie

altW sobotnie przedpołudnie 8 kwietnia br. w ROD „Przyjaźń” w Szczecinie odbył się pokaz cięcia drzew owocowych dla działkowców i instruktorów SSI. Poprowadził je pan Waldemar Fojut Instruktor Krajowy z Goleniowa.

Omówione zostały zasady, jakimi powinien się kierować działkowiec przy wyborze i kupnie drzewka owocowego, jak je potem sadzić (tak, by nie zasypać podkładki i unikać sadzenia jednego gatunku po drugim takim samym), podstawy cięcia, formowania i nawożenia.

Więcej…
 
Zawiadomienie

Zarząd ROD „Przyjaźń”  uprzejmie informuje, że    w dniu  08  kwietnia  2017 r.   zostanie  próbnie puszczona  woda po okresie zimowym od godz. 10:00

Wszystkich działkowiczów prosimy o sprawdzenie czy na działce są zakręcone ujęcia wodne (krany, zawory itp.).

Sprawdzenie instalacji wodnej na działce przez działkowicza uchroni przed  niepotrzebnymi wyciekami wody  a tym samym spowoduje obniżenie kosztów.

 
Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie dezaprobaty medialnych działań przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców

Polski Związek Działkowców, jako ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe, skupiające rodzinne ogrody działkowe jest organizacją respektującą prawo zapisane w ustawach, w statucie organizacyjnym i regulaminie ROD. Dokumenty prawne wyznaczają dziedzinę działania organizacji. Prawo jest dobre i jest ono przestrzegane, na co dzień. W tak dużej organizacji, funkcjonującej w oparciu o pracę tysięcy wolontariuszy, mogą sporadycznie zdarzyć się sytuacje konfliktowe lub może dojść do uchybień. Nie stanowi to jednak podstawy do negatywnej, generalnej oceny PZD.

Więcej…
 
Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Informacje medialne, często zmanipulowane i oparte o nieprawdziwe relacje osób skonfliktowanych z prawem obowiązującym, nie mogą być wykorzystywane do formułowania zarzutów pod adresem rodzinnych ogrodów działkowych i funkcjonującego na tej podstawie Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców. Wypowiedzi medialne redaktorów - Anity Gargas, Marcina Wójcika, Andrzeja Tomczaka oraz wtórującej im senator Lidii Staroń, oskarżające PZD o nieprzestrzeganie prawa, patologię i inne zarzuty oraz postulowanie zmiany w ustawie o ROD są niedopuszczalne.

Więcej…
 
Zmiany danych osobowych

Wszelkie zmiany danych osobowych lub zmiany adresu zamieszkania należy zgłaszać w biurze ROD na piśmie. Wzór  druku można pobrać w biurze.

Korespondencja wysłana na nieaktualny adres  traktowana jest jako doręczona.

 
Śmieci w ogrodzie - gabaryty

Stanowczo zabrania się pozostawiania przy kontenerach na śmieci wszelkiego rodzaju tapczanów, foteli, lodówek, telewizorów, krzeseł, folii z namiotów, basenów, okien oraz innych przedmiotów  o dużych gabarytach.

Takie przedmioty każdy działkowiec jest zobowiązany we własnym zakresie wywieść  poza teren ogrodu tj. do Eko portu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 42 Regulaminu ROD każda działka winna być wyposażona w kompostownik. 

Wrzucanie do kontenera odpadów organicznych jest stanowczo zabronione. Nie zastosowanie się  do zaleceń zwiększa koszty wywozu śmieci.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.