INFORMACJA Dla członków Stowarzyszenia ogrodowego PZD ROD "Przyjaźń"

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń uprzejmie informuje, że ustalono terminy zebrań sprawozdawczych wyborczych (wybór delegatów na Konferencję) poszczególnych kolonii oraz termin Konferencji Delegatów.

A/ Terminy zebrań kolonii:

1. kolonia Wendeńska i Nad Stawem - 26 marca 2015 r. godz. 16:30, a w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:00

2. kolonia Bogumińska i Grzymińska - 25 marca 2015 r. o godz. 16:30 a w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:00

B/ Termin Konferencji Delegatów ustala się na dzień 15 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 ( wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów na okręgowy Zjazd)

Uwaga!

Prawo udziału w zebraniu ma wyłącznie członek PZD, wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi posiadać dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 
"Stop Rozbiórkom Altan" w Senacie

Na stronie Senatu zamieszono informację, że na najbliższym posiedzeniu w dniu 4 marca 2015r. zostanie rozpatrzona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - ma być rozpatrywana jako pkt 4 w porządku obrad.

Więcej…
 
Sejm uchwalił ustawę "Stop Rozbiórkom Altan"

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przez rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny.

Więcej…
 
Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Stop Rozbiórkom Altan" o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.

Więcej…
 
Nowy Statut PZD

Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu.

Uchwalony Statut PZD - POBIERZ

 
Okręgowe podsumowanie roku 2014

Od wczesnych godzin porannych, pojawiali się członkowie Okręgowego Zarządu PZD, przybywając z różnych stron, na ostatnie posiedzenie Zarządu Okręgowego w tym roku.

Po przywitaniu uczestników oraz powołaniu komisji statutowych oraz przyjęciu uchwał organizacyjnych dotyczących wyboru I Wiceprezesa OZ oraz dwóch uchwał wygaszających członkowstwo w Okręgowym Zarządzie, Prezes okręgu przedstawił sytuację w PZD uwzględniając sytuację wewnętrzną w okręgu.

Więcej…
 
"Marszałek Sejmu skierował projekt "Stop Rozbiórkom Altan" do pierwszego czytania"

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan" o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

Pierwsze czytanie w Sejmie

 

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.