Strona Główna

Informacja!


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Przyjaźń" uprzejmie informuje, że ustalono terminy zebrań sprawozdawczych poszczególnych kolonii oraz termin Konferencji Delegatów.


Terminy zebrań kolonii:

1. Kolonia Wendeńska i Nad Stawem - 20 marca 2014r. godzina 16:30, w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:00

2. Kolonia Bogumińska i Grzymińska - 21 marca 2014r. godzina 16:30, w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:00

Termin Konferencji Delegatów ustala się na dzień 15 kwietnia 2014r. o godzinie 17:00 UWAGA!

Prawo udziału w zebraniu ma wyłącznie członek PZD, wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi posiadać dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. 

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.