Strona Główna

         Zarząd ROD "Przyjaźń" uprzejmie informuje, że w dniu 11 października 2014 r. będą odczytywane stany  wodomierzy (zużycie wody) na poszczególnych działkach. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na teren działki będzie skutkować obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą   ryczałtową w kwocie 250,00 zł zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów Nr 15/2011 zasady korzystania z poboru wody w ROD "Przyjaźń". 

Godziny odczytów wodomierzy są wywieszone w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się.


eror1Stop rozbiórkom altan!


         19 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydal wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. NSA poparł stanowisko Nadzoru Budowlanego, iż z ustawy prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty nie spełniające tych warunków a wzniesione bez pozwolenia na budowę, są wg Nadzoru Budowlanego samowolą budowlaną. Każdy działkowiec powinien wiedzieć, że w opinii urzędników złamaliśmy prawo budowlane. Aby uniezależnić się od uznaniowych decyzji urzędników, musimy doprowadzić do nowelizacji prawa budowlanego. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej " Stop rozbiórkom altan" - Projektu ustawy -Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw został zarejestrowany przez marszałka Sejmu Panią Ewę Kopacz. Członkowie Zarządu ROD "Przyjaźń" wraz z gospodarzami kolonii od dnia 25 lipca b.r. rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów na listach poparcia pod projektem nowelizacji zapisów prawa budowlanego, który uchroni przed rozbiórką 900 000 altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać minimum 100 tys. podpisów. Aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja działkowców, ale także ich rodzin i przyjaciół. Każda pełnoletnia osoba ma prawo złożyć swój podpis na listach poparcie pod projektem. 

     Zwracamy się z prośbą o złożenie swojego poparcia na listach do zbierania podpisów Komitetu Inicjatyw y Ustawodawczej "STOP rozbiórkom altan" w biurze Zarządu ROD we wtorki i czwartki od godz. 12,00 do 17,00 lub na listach u gospodarzy kolonii.Informacja!


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Przyjaźń" uprzejmie informuje, że ustalono terminy zebrań sprawozdawczych poszczególnych kolonii oraz termin Konferencji Delegatów.


Terminy zebrań kolonii:

1. Kolonia Wendeńska i Nad Stawem - 20 marca 2014r. godzina 16:30, w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:00

2. Kolonia Bogumińska i Grzymińska - 21 marca 2014r. godzina 16:30, w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:00

Termin Konferencji Delegatów ustala się na dzień 15 kwietnia 2014r. o godzinie 17:00 UWAGA!

Prawo udziału w zebraniu ma wyłącznie członek PZD, wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi posiadać dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. 

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.