Strona Główna

Pojawiły się najnowsze uchwały z konferencji delegatów 2014 roku! Serdecznie zapraszamy do działu ogłoszeń!Informacja!


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Przyjaźń" uprzejmie informuje, że ustalono terminy zebrań sprawozdawczych poszczególnych kolonii oraz termin Konferencji Delegatów.


Terminy zebrań kolonii:

1. Kolonia Wendeńska i Nad Stawem - 20 marca 2014r. godzina 16:30, w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:00

2. Kolonia Bogumińska i Grzymińska - 21 marca 2014r. godzina 16:30, w przypadku braku wymaganej ilości członków zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:00

Termin Konferencji Delegatów ustala się na dzień 15 kwietnia 2014r. o godzinie 17:00 UWAGA!

Prawo udziału w zebraniu ma wyłącznie członek PZD, wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi posiadać dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. 

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.