Ku przestrodze! Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?

Samowole budowlane nie są powszechnym zjawiskiem na terenie ROD, ale na pewno stanowią poważne zagrożenie dla ogrodów i działkowców. Występowanie tego procederu często wynika z bezkarności osób, które budują tzw. ponadnormatywy. Są one przekonane, że nie grożą im żadne konsekwencje. Jak bardzo jest to mylne poczucie, przekonała się niedawno osoba, która na działce w ROD wybudowała dom, w którym zamieszkała z rodziną.

Więcej…
 
Ogłoszenie

Zarząd ROD „ Przyjaźń”  poszukuje osoby chętnej do pracy  na stanowisko konserwator – palacz  w budynku „Dom „Działkowca”.

Zakres obowiązków w okresie letnim:  utrzymanie w czystości, koszenie traw na  terenie    placu przy budynku”Dom Działkowca”, parkingu,  podcinanie żywopłotu przy parkingu, konserwacja urządzeń w budynku oraz innych prac  wykonywanych na polecenie prezesa.

Zakres obowiązków w okresie zimowym: palenie w kotłowni do ogrzania budynku ”Domu Działkowca”  wywóz szlaki po paleniu, odśnieżanie w okresie zimowym terenu przy budynku oraz alejki od budynku do parkingu na szerokości  1 m, posypywanie sola alejki i terenu przed budynkiem, konserwacja urządzeń , oraz wykonywanie  innych prac na polecenie prezesa.

Oferty można składać do dnia 14 lipca 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać w biurze  Zarządu  we wtorki i czwartki od godz.

14:00 do 16:30 u prezesa Zarządu.

 
INFORMACJA

Zarząd  ROD „Przyjaźń”   informuje,  że  biuro   ogrodu   będzie  dodatkowo  czynne w dniach :  16.05.2015,    23.05.2016,    30.05.2016,    06.06.2016,    13.06.2016, 20.06.2016,     od godziny 13:00   do   18:00.

Pozostałe dni i godziny  pracy pozostają bez zmian.

 
Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju

Kwestia dotycząca przydziału działki uregulowana w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zgodnie z którym przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.

Idea ruchu ogrodnictwa działkowego zrodziła się w celu pomocy najuboższym rodzinom w miastach. Ogrody zawsze miały za zadanie umożliwiać działkowcom i ich rodzinom uprawę zdrowych warzyw i owoców, aktywne wypełnianie czasu wolnego dla seniorów, zaś ogółowi społeczności lokalnej kontakt z przyrodą poprzez dostęp do terenów zielonych.

Więcej…
 
Konferencja Delegatów

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00 w świetlicy ROD „Przyjaźń” w Szczecinie odbyła się Konferencja Delegatów.

Zebranie otworzyła prezes ROD „Przyjaźń” Kazimiera Wadowska. Powitała przybyłych działkowiczów i przedstawiciela OZ PZD Pana Tomasza Olkuskiego.

Więcej…
 
Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu  23   kwietnia 2016 r. na działkach  będą odczytywane stany wodomierzy.

Godziny odczytów wodomierzy będą podane osobnym komunikatem wywieszonym w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się i przestrzegania godzin odczytów.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie zaprasza na zebranie SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW PZD kolonii (sektora)

w dniu:

05.04.2016 kolonia Wendeńska i Grzymińska

06.04.2016 kolonia Bogumińska i Nad Stawem

które odbędzie się w świetlicy  budynku administracyjnego ( budynku Zarządu ROD) przy ul. Bogumińskiej 16 w Szczecinie

Początek obrad w I terminie o godzinie 16:30

W przypadku braku wymaganej ilości członków, zebranie   odbędzie się w  II  terminie o  godzinie 17:00

Zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD zebranie sprawozdawcze może odbyć się w drugim terminie bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w terminie od dnia 22 marca 2016 do 31 marca 2016 r. we wtorek od godz. 1400 do 16,30 czwartek od godziny 1400 do 16,30 w biurze Zarządu.

Prawo udziału w zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywani listy obecności.

 
Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD


Zjawisko zamieszkiwania na terenie ROD stanowi problem, z którym od lat zmaga się Polski Związek Działkowców. Mimo, że zakaz zamieszkiwania na terenie ROD jest uregulowany w ustawie o ROD oraz Regulaminie ROD ciągle znajdują się działkowcy, którzy łamiąc przepisy prawa przenoszą się na działkę z rodziną i całym swoim dobytkiem. Krajowa Rada PZD od wielu lat podkreśla, że korzystanie z działki i altany w celach mieszkalnych zaprzecza podstawowym funkcjom ROD. Bowiem ogrody działkowe nie mają na celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, lecz potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych działkowca oraz jego rodziny i nie mogą stanowić miejsca do stałego pobytu.

Więcej…
 
Uwaga! Płoną altany

Czas, kiedy ustają mrozy, a działkowcy jeszcze nie powrócili do ogrodów, sprytnie wykorzystują nieproszeni goście w ROD. Dotyczy to zarówno osób, które chcą potraktować altany jak noclegownię, ale także tych, którzy upatrują w nich doskonałe miejsce na alkoholowe libacje. Osoby te nie odnoszą się z szacunkiem do przepisów prawa, ani tym bardziej do czyjejś własności. W swoich działaniach nie uwzględniają tego, że pozostawione w ROD altany na zimę, są czyjeś i ktoś przez cały sezon działkowy wkłada w ich upiększanie całe serce.

Więcej…
 
Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego

Temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach  jest ponownie podejmowany przez Krajową Radę  PZD, ponieważ stanowi poważny problem, z którym Związek zmaga się od wielu lat. Nie ulega wątpliwości, że altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy powstawały w różnych okresach istnienia ogrodów. Mimo że ta kwestia była  szczegółowo regulowana w rożnych przepisach, zawsze znaleźli się działkowcy, którzy łamali ustalone normy i budowali altany o powierzchni znacznie przekraczającej dopuszczalne wymiary. Tak sytuacja trwa niestety do dziś.

Więcej…
 
KOMUNIKAT
Zarząd ROD informuje, że od dnia 07 stycznia 2016 r. można pobrać w biurze Zarządu Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Zapraszamy do odbioru.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.