Ogłoszenia

Od 1 stycznia 2014 roku opłata inwestycyjna wynosi 1069zł


1. Uchwały podjęte na konferencji delegatów w dniu 17 kwietnia 2013 roku: TUTAJ

2. Nowa ustawa do pobrania TUTAJ i uzasadnienie ustawy do pobrania TUTAJ

3. List poparcia do marszałek sejmu i stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przyjaźń do pobrania!

List

Stanowisko ROD Przyjaźń

4. Zasady na rok 2012

korzystania z prądu: TUTAJ

korzystania z wody: TUTAJ

wjazdu na teren ogrodu: TUTAJ

 

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.