Ogłoszenia

1. Zasady:

korzystania z prądu: TUTAJ

korzystania z wody: TUTAJ

wjazdu na teren ogrodu: TUTAJ

2. Zarząd ROD "Przyjaźń" przypomina, że w dniu 25 kwietnia 2015 r. będą odczytywane stany wodomierzy. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową w kwocie 250,00 zł. zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów Nr 14 /2012 Godziny odczytów wodomierzy będą podane osobnym komunikatem wywieszonym w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów.

 

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.